Privacyverklaring

Wendy Verloop Fotografie, gevestigd aan Zoutmanstraat 12, 2202LN te Noordwijk is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Wendy Verloop Fotografie
Zoutmanstraat 12
2202LN Noordwijk
info@wendyverloopfotografie.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk.
Wendy Verloop Fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan haar verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk.
– Voor- en achternaam
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk.
Wendy Verloop Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van haar diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming.
Wendy Verloop Fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Wendy Verloop Fotografie gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Geen

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar.
Wendy Verloop Fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens werden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:
Persoonsgegevens > 7 jaar > Facturering
Persoonsgegevens > 3 maanden > Fotobestanden
Personalia > 7 jaar > Facturering
Adresgegevens > 7 jaar > Facturering

Delen van persoonsgegevens met derden.
Wendy Verloop Fotografie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik.
Wendy Verloop Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Wendy Verloop Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Hoe ik je persoonsgegevens beveilig.
Wendy Verloop Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.